Siteground

Mobilt klatreårn og Grejbank

MOBILT KLATRETÅRN

Klatregrej.nu har i samarbejde med www.team-nord.dk et “mobilt klatretårn”

Tårnet er alsidigt, nemt at arbejde med og meget stabilt. Du vælger selv bygge konfigurationen, da alsidigheden er vægtet højt og du derfor kan bygge tårnet i 3 meters sektioner fx til 12 m´s højde eller 2×6 m. Er du mere til bouldering er der greb og plader nok til 30 m´s bouldering. Det giver utrolig mange muligheder.

Tårnet leveres med plader, greb, bolte og materialer til at fastgøre alt, i aflåselig trailer.

Udlejning foregår på 3 måder:

 • Total byg. Vi levere og bygger ud fra din placering og står for alt. Dertil levere vi også klatregrej og instruktører.
 • Med byg. Vi levere og bygger sammen med jer, og I står selv for klatringen med jeres instruktører.
 • Selv byg. I afhenter traileren, bygger selv og aflevere selv tårnet igen.
Lejepris for tårnet er kr. 3500,00. Detil kommer evt levering, bygning, instruktører og evt klatreudstyr.
For yderligre information kontakt undertegnede
Anker Buchholtz
27 28 58 01
anker.buchholtz@gmail.com

GREJBANK

Klatregrej.nu har i samarbejde med www.team-nord.dk oprettet en grejbank, for den seriøse klatre!

Hvis mine isskruer kunne fortælle en historie, var den sikkert interessant og handlede om gletsjervandring på Bøverbræen eller Styggebræen ad flere omgang, samt turen over kammen ved Aiguille du Gouter. Resten af tiden har de hængt på lageret og samlet støv…udstyr skal bruges!

Hvem har ikke prøvet at sidde med drømmen, om et stort klatreprojekt. Drømmen om en bestigning i Himalaya, en gruppe der vil på gletsjervandring på Jostedalsbræen, storvægs klatring på Half Dome i Yosemite, bestigning af Mont Blanc, klatring på Kullen eller etablering af high rope baner i forbindelse med et arrangement eller løb. Her er der mange ting, der skal forberedes, men også udfordringer der skal overvindes.

En af udfordringerne er udstyret, som skal købes, samt mængden og det rigtige udstyr. Her er der altid mulighed for at søge sponsorer mm, hvilket dog ofte er en ny udfordring, der kan tage meget din tid. Den tid kunne du garanteret bruge på noget andet, og det kan betyde at dit projektmål er endnu fjernere! Derudover er der selvfølgelig den økonomiske del, hvor der skal skaffes økonomi, hvilket kan blive en tidsrøver. Til sidst ender meget af udstyret i garagen – tid hvor udstyret ikke bruges; ”isskruernes historier bliver kedeligere, og du ikke får udnyttet din økonomi bedst muligt!

Det vil klatregrej.nu sammen www.team-nord.dk gerne forsøge at ændre, og vi vil gerne støtte op om dit klatre projekt , så det bliver muligt for dig!

Klatregrej.nu har startet et grejbank for den seriøse klatre. Grejbanken vil indeholde generelt klatreudstyr, men på sigt søger jeg også at opbygge et lager af ekspeditionsudstyr.

Vedr. brug af grejbanken har du 3 muligheder.

 1. Du tilmelder dig hos klatregrej.nu og betaler et månedlig gebyr. Du har hermed ret til at låne udstyret i grejbanken. – 75% af indtægten herfra bruges til nyt udstyr samt vedligeholdes. 25 % til administration,
 2. Du betaler en lejeafgift samt et depositum, der refunderes ved aflevering af ubeskadiget udstyr.
 3. Du køber udstyr hos klatregrej.nu som du tilmelder grejbanken. Udstyret erhverver du til specialpris, mod at udstyret opbevares hos klatregrej.nu, når du ikke bruger det, og andre kan få glæde af det. Hermed er du medlem, og har ret til at låne hele grejbankens udstyr.  Dette kan betyde at et evt planlagt indkøb, måske munder ud i at du skal købe noget helt andet grej, hvis grejbanken allerede har det specifikke grej – og at du får meget mere for dine penge.

Udstyr, der kan indgå i grejbanken, er specialudstyr til klatring, og i mindre grad generelt udstyr.  Dette vil der dog også være meget af! Medlemmer af grejbanker har indflydelse på, hvad der købes ind.

Regler for grejbank:

 1. Du tilmelder dig på facebook.
 2. Alle kan booke alt udstyret. Bookning forgår via kalender system, der udsendes senere. Dette foregår efter princippet om ”god ro og orden” og i mindre grad ”først til mølle” Dette gøres for at undgå at enkelte medlemmer booker alt grejet hele tidenJ, samt at flest muligt får glæde af grejet.
 3. Medlemmer af gruppen inddrages i indkøbs forslag.
 4. Et medlem kan også købe et stykke specifikt udstyr ved klatregrej.nu, som derefter indgår i  grejbanken til alle medlemmernes glæde.
 5. Alt udstyr opbevares hos klatregrej.nu når det ikke bruges.
 6.   Klatregrej.nu står for vedligeholdelse af udstyret, når vi opbevarer det… Vica versa.
 7. Ved indmelding i grejbanken skal der købes udstyr for minimum kr. 3000,-
 8. Alt udstyr skal erhverves igennem klatregrej.nu – dvs man kan ikke umiddelbart kommer med  allerede eksisterende udstyr (regel kan fraviges i særtilfælde)
 9.   Ved overlevering af udstyr til grejbanken, har man ikke fortrinsret til sit eget udstyr.
 10. Man aflevere udstyret i rengjort stand samt markere tydeligt skader, mangler og fejl, således udstyret kan blive repareret hvis muligt og alternativt kasseres.
 11. Udstyret må kun anvendes i forhold til gældende normer og regler, jævnfør producenternes standarter, samt klatresamraadets retningslinjer og normer, samt anbefalinger udstedt af UIAA.
 12. Klatregrej.nu kasserer ødelagt udstyr, hvilket ikke automatisk betyder det bliver erstattet med nyt.
 13. Klatregrej afleverer selv udstyret hos brugeren hvis muligt – alternativt sendes udstyret via pakkepost. Regningen for porto betales af brugeren. Der kan blive tale om kørsels godtgørelse ved personlig aflevering af klatregrej.nu. Der er selvfølgelig også mulig for at afhente grej personligt, hvis det er en mulighed for dig.
 14. Aflevering af udstyr foregår hurtigst muligt efter projektet er slut – kan sendes som pakkepost, som afsenderen afholder regningen på.
 15. Medlemmer i gruppen, skal have en klatre relevant uddannelse.
 16. Ved gruppens ophør, eller klatregrej.nu´s ophør sælges udstyret på ”auktion” til gruppens medlemmer… 25 % af indtægterne tilfalder  klatregrej.nu. Grej der ikke bliver solgt tilfalder klatregrej.nu
 17. Misvedligeholdelse af overstående regler, kan betyde udelukkelse fra forummet. I så fald fraskriver man sig alt udstyret, der er i gruppen., inkl. det man selv har bidraget med.

Følgende punkter underskrives.